Miljö

God och rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetare

Våra tjänster kännetecknas av god och rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetare och deras arbetsmiljö. Vi deltar aktivt i utvecklingen av miljöcertifierade produkter med ett flertal organisationer och har en väl dokumenterad kvalitets och miljöplan. Våra produkter klarar Basta-systemets krav på kemiskt innehåll.

  • Fullständig dokumentation av arbete
  • Miljöcertifierade produkter
  • Miljö och kvalitetsplan
  • Slutbesiktning
  • Ansvar 
  • Ett aktivt arbete med koldioxid reducering.