Whistleblowing

Här har du möjlighet att rapportera olämpligt beteende, både sådant som du misstänker och sådant som du vet.

Du är fullständigt anonym och det råder fullständig sekretess.

Din rapport ska innehålla följande information;

  • Vilken typ av oegentlighet vill du rapportera om
  • Var hände det
  • När hände det
  • Finns det dokumentation

 

Du kommer att få återkoppling på mottaget ärende samt hur ärendet fortskrider.

Du har även möjlighet att rapportera till extern myndighet.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.