Miljö

Våra tjänster kännetecknas av god och rätt kvalitet, ett tydligt miljöansvar och omsorg om våra medarbetare och deras arbetsmiljö. Vi deltar aktivt i utvecklingen av miljöcertifierade produkter med ett flertal organisationer och har en väl dokumenterad kvalitets och miljöplan. Våra produkter klarar Basta-systemets krav på kemiskt innehåll.

  • Fullständig dokumentation av arbete
  • Miljöcertifierade produkter
  • Miljö och kvalitetsplan
  • Slutbesiktning
  • Ansvar
Miljö - Gjutning av betonggolv